Monitoring

Pružamo uslugu monitoringa svih uređaja i servisa u realnom vremenu i obaveštavanje po detekciji događaja koji potencijalno može narušiti neometan rad sistema, ili otkaza neke od komponenti sistema.
Takođe nudimo mogućnost prikupljanja statističkih podataka o performansama i iskorišćenju sistema kroz vreme u cilju praćenja promena performansi i iskorišćenja resursa celokupnog sistema.

monitoring

Moderan biznis zahteva sveukupnu prisutnost na mreži i dostupnost usluga u svakom trenutku, bez obzira na delatnost koju vršite, a sve u cilju održivosti, komunikacije, dodira sa klijentima, istraživanja tržišta, nabavke i plasiranja robe i usluga i mnogih drugih aspekata.
Prevencija je 80% uspešnog održavanja infrastrukture, a naš monitoring sistem omogućava upravo to - pravovremenu reakciju na predstojeće događaje. A Vama dozvoljava da svoje vreme i energiju posvetite isključivo vašem biznisu. Mi imamo znanje i alate potrebne Vašoj infrastrukturi, kako za neometano svakodnevno funkcionisanje, tako i za dugoročno planiranje i blagovremeno prilagođavanje promenama.

Kontaktirajte nas kako bi saznali više.

Kontaktirajte nas

Trudimo se da budemo bolji svakog dana

Recite nam šta mislite o nama!